Đôi nét tin tức giáo dục tại Đức


Giáo dục / Monday, November 6th, 2017

Một đất nước phát triển ở xứ sở châu âu như Đức có nền giáo dục khoa học và hiện đại giúp cho những người học cũng như sinh viên có những kiến thức tuyệt vời làm cho tất cả các sinh viên khi ra trường có những kỹ năng cũng như các cách tiếp xúc với thực tế trong khoảng thời gian đi học được tiếp xúc và thực tập các kiến thức thực tiễn đa dạng và tránh sự bỡ ngỡ giữa giáo dục và môi trường làm trường làm việc tại các doanh nghiệp khi ra trường đem lại cho những cách làm hay cách nhìn khái quát và thực tế nhất . Các chuyên đề các khóa luận trong quá trình rất sát vời thực tế nhằm đem lại cho người học sự hứng thú cũng như thực tế trong công việc. Nhằm đi thật sát giúp cho sinh viên cọ sạt thực tế phát huy hết khả năng sáng tạo trong công việc và phát triển kỹ năng. Chỉ ra như đánh giá các kỹ năng trong quá trình học. Trang bị cho người học từ kiến thức và thực tiễn làm cho sinh viên hưng thú và xúc tác trong việc tư duy.Các chương trình thực tiễn và các chương trình có hướng mỡ và hợp tác quốc tế cũng như cộng đồng doanh nghiệp giúp cho các sinh viên tiếp cận nhu cầu của doanh nghiệp rất nhanh từ thời gian đầu đi học.


Đức là một gia liên bang, việc chỉ huy và phát triển thì do các bang có thẩm quyền cao nhất. Mỗi bang đều có một luật lệ khác phù hợp cho từng ban từ luật pháp, giáo dục phù hợp từng bang, từng con người và hơn thế nữa. Nhằm chỉ ra giúp các dân trong bang đó phát triển hoàn thiện giúp đỡ cãi thiện tình hình xã hội. Nhằm thống nhất các chương trình học giữa các ban. Việc thông nhất bằng luật lệ trong việc học, thi, cấp bằng được quy định rõ ràng từ 1940 chỉ ra các bang các trường có vai trò thống nhất đi đội học và thực tiễn cũng như chuẩn hóa bằng cấp cho người học thống nhất chương trình dạy và học được tương đồng và chuẩn nhất cho người học không còn phân biệt và giúp cho người học tiếp thu tốt nhất. Ngành giáo dục được chia ra và quản lý bởi các bộ riêng và quy định rõ ràng.
Các chương trình học bắt buộc, các chương trình học tự chọn, các chương trình học nâng cao, các chương trình học nâng khiếu. Được chia ra rỏ ràng
1. Cấp 1
2. Cấp 2
3. Cấp 3
4. Đại học – học nghề
5. Sau đại học và nghiên cứu
Giúp định hướng cho người học thời gian và phân định các bằng cấp cho người học và giúp họ đinh hướng cách học và phân đấu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *