Đôi nét tin tức giáo dục tại Đức


Giáo dục

Một đất nước phát triển ở xứ sở châu âu như Đức có nền giáo dục khoa học và hiện đại giúp cho những người học cũng như sinh viên có những kiến thức tuyệt vời làm cho tất cả các sinh viên khi ra trường có những kỹ năng cũng như các cách tiếp […]

November 6, 2017

Triển lãm giáo dục Đức


Giáo dục

Trong các khuôn khổ hợp tác khoa học và phát triển và phôi hợp giáo dục đại học. Lãnh sự quán Đức tại Việt Nam kết hợp với các trường đại học Việt Nam và Đoàn thanh niên của Bộ giáo dục và đào tạo. Mỡ cuộc triển lãm vào hội thảo giáo dục cũng […]

October 20, 2017

Jobstart 2015 am Start


Giáo dục

In diesem Jahr feiert die Jobstart-Messe ihr 10jähriges Jubiläum. Sie kehrt dazu an ihren ersten Austragungsort, die Stadthalle Wittstock/Dosse, zurück. Wir erwarten am 12. September zwischen 10 und 13 Uhr wieder über 1.000 Besucher. Zum 4. Mal ist Wittstock Gastgeberstadt der Jobstart-Messe. Bereits die beiden vergangenen Messen mit weit über 90 Ausstellern stellte uns als […]

September 29, 2017